آنچه بر دوش می‌کشیدند

آنچه بر دوش می‌کشیدند

Tim O'Brien


Click above to enlarge

Official covers


آنچه بر دوش می‌کشیدند ضیافتی از داستان‌های کوتاه را ترتیب داده است. هر ‫داستان، کلاسیک یا مدرن، طعم و بوی خاص خود را دارد و مخاطب را در فضایی میان گذشته و حال شناور می‌سازد. دست‌چینی از آثار کوتاه و اندیشه‌ساز نویسندگان انگلیسی زبان، چه آن‌ها که از نژاد آنگلوساکسون بودند و در انگلستان یا ایرلند به دنیا آمدند و چه آن‌ها که در قارهٔ نو‌، پا به عرصهٔ وجود گذاشتند، پیش روی شیفتگان داستان قرار گرفته است. شخصیت‌هایی متفاوت خلق می‌شوند و برخی‌شان خواننده را در جهانی از چلش‌ها، انگیزه‌ها، کنش‌ها و تأمّلات درونی و فلسفی خویش، درگیر می‌سازند. هر شخصیت، از کودک آرمان‌خواه فاتح اسپانیایی و پدربزرگش گرفته تا ستوانی دل‌باخته به نام جیمی کراس، در آنچه بر دوش می‌کشیدند، که دل در گرو عشق مارتا دارد، جلوه‌ای آشنا از طبیعت بشر و ایده‌آل‌هایش را باز می‌آفریند و این‌گونه، احساس هم‌ذات پنداری مخاطب را برمی‌انگیزد. ولی علیرغم تفاوت‌هایی بی‌شمار که در جهان‌بینی شخصیت‌ها و نحوهٔ نگرش آن‌ها به آدم‌های پیرامونشان به چشم می‌خورد، تمامشان از وجهی مشترک برخوردارند و آن، بار تحمّل‌ناپذیر تنها بودن است که هریک به شکلی، بر دوش می‌کشند.


Add to My Creakle Click here
Creakle

آنچه بر دوش می‌کشیدند ضیافتی از داستان‌های کوتاه را ترتیب داده است. هر ‫داستان، کلاسیک یا مدرن، طعم و بوی خاص خود را دارد و مخاطب را در فضایی میان گذشته و حال شناور می‌سازد. دست‌چینی از آثار کوتاه و اندیشه‌ساز نویسندگان انگلیسی زبان، چه آن‌ها که از نژاد آنگلوساکسون بودند و در انگلستان یا ایرلند به دنیا آمدند و چه آن‌ها که در قارهٔ نو‌، پا به عرصهٔ وجود گذاشتند، پیش روی شیفتگان داستان قرار گرفته است. شخصیت‌هایی متفاوت خلق می‌شوند و برخی‌شان خواننده را در جهانی از چلش‌ها، انگیزه‌ها، کنش‌ها و تأمّلات درونی و فلسفی خویش، درگیر می‌سازند. هر شخصیت، از کودک آرمان‌خواه فاتح اسپانیایی و پدربزرگش گرفته تا ستوانی دل‌باخته به نام جیمی کراس، در آنچه بر دوش می‌کشیدند، که دل در گرو عشق مارتا دارد، جلوه‌ای آشنا از طبیعت بشر و ایده‌آل‌هایش را باز می‌آفریند و این‌گونه، احساس هم‌ذات پنداری مخاطب را برمی‌انگیزد. ولی علیرغم تفاوت‌هایی بی‌شمار که در جهان‌بینی شخصیت‌ها و نحوهٔ نگرش آن‌ها به آدم‌های پیرامونشان به چشم می‌خورد، تمامشان از وجهی مشترک برخوردارند و آن، بار تحمّل‌ناپذیر تنها بودن است که هریک به شکلی، بر دوش می‌کشند.Creakle
Tim O'Brien

Tim O'Brien matriculated at Macalester College. Graduation in 1968 found him with a BA in political science and a draft notice.O'Brien was against the war but reported for service and was...


Reader Reviews --- Add YOURS!Click here

No Member ratings so far

Be the FIRST to rate this book!

Where are copies of this Book now!

No Book Movements so far